Taksering - Termografi - Tetthetskontroll
Tilstandsvurdering - Byggteknisk rådgivning
Bygningskontroll - Uavhengig kontroll
Kvalitet - Risikovurdering - Vedlikehold
Radon - Energimerking

 

TELEFON
9777 3333

 

      Priser        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Prisliste gjeldene fra 1.januar 2019

Priser Uavhengig Kontroll (UK)

Priser Verditakst (VT)

Priser Næringstakst (VTN)

Priser Boligsalgsrapport / Tilstandsrapport (BSR/TRB)

Priser Skade og reklamasjon takst (SKA/REK)

Priser Termografi og Tetthetskontroll

Priser Ventilasjonsmåling / Ventilasjon

Priser Energimerking

Priser Radonmåling

Priser Andre Tjenester

Lovpålagt prisopplysninger.
Det vises til prisopplysningsforskriften som fra 1.1.2013 lovpålegger alle næringsdrivene som har nettside å opplyse om priser etc. ref §11.
Nettsteder som selger varer eller tjenester (f.eks. takseringstjenester) skal ha prisopplysninger etter ovennevnte forskrift, de som ikke har slik prisopplysning bryter loven/forskriften og kan innklages til forbrukerombudet.

I februar 2016 gikk det ut brev fra forbrukerombudet til takstorganisasjonene, blant andre Nito-Takst, som påpekte funn av manglende prisopplysninger hos takstmenn/takstingeniører.  

AAA-Takst AS har siden prisforskriften trådte i kraft hatt prisliste på hjemmesiden.

Betalingsvilkår.
For kunder som ikke har betalingsanmerkninger innvilges normalt 14 dager kredittid.
Når oppdraget er utført sendes takstrapport og faktura med 14 dagers betalingsfrist.
For kunder med betalingsanmerkning kreves forskuddsbetaling (rapport utleveres etter at betaling er mottatt).
 

Purring og Inkasso.
Hvis betaling ikke skjer rettidig blir fakturaen overført til IntumJustitia inkassoselskap for purring, inkasso og eventuell rettslig inndrivelse.
 

Betaling ved avbrutt oppdrag.
Ved avbrutt oppdrag (f.eks. kansellering fra rekvirent av oppdraget på befaring eller ikke oppmøte til avtalt tid på befaringen) hvor det er påløpt kostnader for AAA-Takst AS som tidsforbruk eller direkete kostnader ved innhenting av informasjon blir dette fakturert.
Det faktureres da for tidsforbruk, kjøring og direkte kostnader. Satsene finnes på prislistene for oppdragstype.
 

Som grunnlag for prisene benyttes BTA for enkelte tjenester.
BTA = Bruttoareal, i denne sammenhengen er dette arealet av alle bygninger med måleverdig areal. BTA måles utvendig. En eiendom har ofte flere bygninger f.eks, hovedbygning, uthus og garasje. Disse kan igjen ha flere etasjer. BTA måles for alle bygningene og for alle etasjer.
Normalt har en vanlig enebolig med garasje en BTA på ca.250 m².
 

AAA-Takst AS forbeholder seg retten å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Skatt og Avgift:

 

Salg til «eplehage-utbyggere» kan i verste fall bli en skattebombe
ABC-nyheter 17.10.2016

 

Skattefradrag for takst er mulig i visse tilfeller se LigningsABC 2016. (Ved refinansiering).
 Se kapittel "Omkostninger ved låneopptak mv."
pkt 6.23.2. (side 1078)

 

Skattefradrag for takst er mulig i visse tilfeller se LigningsABC 2015. (Ved refinansiering).
 Se kapittel "Omkostninger ved låneopptak mv."
pkt 6.23.2. (side 1079)

 

Skattefradrag for takst er mulig i visse tilfeller se LigningsABC 2014. (Ved refinansiering).
 Se kapittel "Omkostninger ved låneopptak mv."
pkt 6.23.2. (side 1061)

 

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2019
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.