Taksering - Skjønn
Termografi - Tetthetsmåling
Kvalitet - Risiko - Revisjon
Vedlikehold - Radon

TELEFON
9777 3333

 

      Priser        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

   

Prisliste gjeldene fra 1.januar 2023

Priser Taksering (VT)

Priser Næringstakst (VTN)

Priser Termografi og Tetthetskontroll

Priser Ventilasjonsmåling / Ventilasjon

Priser Radonmåling

Priser Andre Tjenester

Lovpålagt prisopplysninger.
Det vises til prisopplysningsforskriften som fra 1.1.2013 lovpålegger alle næringsdrivene som har nettside å opplyse om priser etc. i den grad det er mulig. Ref §11.
Nettsteder som selger varer eller tjenester (f.eks. takseringstjenester) skal ha prisopplysninger etter ovennevnte forskrift, de som ikke har slik prisopplysning bryter loven/forskriften og kan innklages til forbrukerombudet.

I februar 2016 gikk det ut brev fra forbrukerombudet til takstorganisasjonene, blant andre Nito-Takst og NTF, som påpekte funn av manglende prisopplysninger hos takstmenn/takstingeniører.  

AAA-Takst AS har siden prisforskriften trådte i kraft hatt prisliste på hjemmesiden.

Betalingsvilkår.
For kunder som ikke har betalingsanmerkninger innvilges normalt 14 dager kredittid.
Når oppdraget er utført sendes takstrapport og faktura med 14 dagers betalingsfrist.
For kunder med betalingsanmerkning kreves forskuddsbetaling (rapport utleveres etter at betaling er mottatt).
 

Purring og Inkasso.
Hvis betaling ikke skjer rettidig blir fakturaen overført til Lowell (tidligere IntumJustitia) inkassoselskap for purring, inkasso og eventuell rettslig inndrivelse.
 

Betaling ved avbrutt oppdrag.
Ved avbrutt oppdrag (f.eks. kansellering fra rekvirent av oppdraget på befaring eller ikke oppmøte til avtalt tid på befaringen) hvor det er påløpt kostnader for AAA-Takst AS som tidsforbruk eller direkete kostnader ved innhenting av informasjon blir dette fakturert.
Det faktureres da for tidsforbruk, kjøring og direkte kostnader. Satsene finnes på prislistene for oppdragstype.
 

Timebaserte oppdrag.
For timebaserte oppdrag faktureres det for påbegynt halvtime. Timepris avhenger av hvilken type oppdrag, se prisliste for oppdragstype.
 

AAA-Takst AS forbeholder seg retten til å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2023
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av Cookies på dette nettstedet.