Taksering - Skjønn
Termografi - Tetthetsmåling
Kvalitet - Risiko - Revisjon
Vedlikehold - Radon

TELEFON
9777 3333

 

      Priser RADON måling        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

   

Se også generell informasjon om priser, betaling etc.

Les mer om Radon.

Gitte priser oppgitt her er hva som kommer på fakturaen, det er ingen overraskelser på lur i prisene. Det kommer ikke tillegg i prisen for utskriftskostnader, klikkavgift, henting av data fra tinglysning, oppslag i registre, fakturagebyr etc som mange opererer med.
 

Sporfilm
Priser for "målesesongen" 15.oktober 2022 - 15.april 2023.
- Kr. 1.000,- inkl.mva. oppstartspris +
- Kr. 400,- inkl.mva. pr. sporfilm.
Priseksempel radonmåling med 4 sporfilmbrikker som hentes hos AAA-Takst, utplasseres og leveres hos AAA-Takst av kunden: Kr. 2.600,- inkl. mva.

Prisen inkluderer analyse og analyserapport.
Sporfilmen hentes/leveres hos AAA-Takst AS i Arendal.
Kan også sende dem pr.post, da kommer port i tillegg. (kr. 50,- for 1-2 brikker, kr. 75,- for inntil 6 brikker).

Utplassering i bolig gjøres normalt av huseier.
Utplassering i næringsbygg gjøres normalt av AAA-Takst.
Hvis assistanse til utplassering ønskes kan dette foretas av AAA-Takst, fakturerer etter medgått tid + transport.
Godkjent ved salg av bolig, for utleiebolig (sokkelleilighet etc) og for utleie i næringsbygg, herunder barnehager og skoler.

Elektronisk måling
- Etter avtale. Ta kontakt.

Radonmåling i Vannprøve, Steinprøve, Jordprøve
- Etter avtale. Ta kontakt.

Radonmåling i offenlige bygg
- For radommåling i offenlige bygg, barnehager, skoler, butikker, kontorer vil kombinasjon av sporfilm og elektronisk måling ofte være nødvendig. Ta kontakt for avtale.

Rådgivning vedrørende i Radon i bygninger
- Timesats kr. 1.750,- pr. time inkl.mva.

Befaring på kveld (etter 1600) og helg
- Tillegg kr. 500,- inkl.mva.
 

Kjøring/transport belastes med kr.15,- pr. Km.
Avstand måles fra kontoradresse (ca. 2 km utenfor Arendal sentrum).
Inkludert i KM-kostnaden ligger også tidsforbruk (timebetaling).

For oppdrag utenfor Agder fylkene, kontakt AAA-Takst AS for pris.
I prinsippet er det samme pris med tillegg for reise og opphold, samt transport av utstyr.

Gå til:
Taksering.

AAA-Takst forbeholder seg retten til å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Radon:

 

Statens Strålevern - Radon

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2023
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.