Taksering - Skjønn
Termografi - Tetthetsmåling
Kvalitet - Risiko - Revisjon
Vedlikehold - Radon

TELEFON
9777 3333

 

      Priser Andre Tjenester        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Se også generell informasjon om priser, betaling etc.
 

Byggteknisk rådgivning
- Faktureres med timepris Kr. 1500,- inkl.mva.
- Fastpris kan avtales.

Arealmåling etter NS3940:2012
- Faktureres med timepris Kr. 1500,- inkl.mva.
- Fastpris kan avtales.

Termografi på timebasis:
- Faktureres med timepris kr. 2000,- inkl.mva.
- Fastpris kan avtales.

Tilstandsvurdering byggteknisk:
- Faktureres med timepris Kr. 1500,- inkl.mva.
- Fastpris kan avtales.

Sakkyndig i forbindelse med rettstvister:
- Faktureres med timepris Kr. 1500,- inkl.mva.
- Fastpris kan avtales.

Kjøring/transport belastes med kr.15,- pr. Km.
Avstand måles fra kontoradresse (ca. 2 km utenfor Arendal sentrum).
Inkludert i KM-kostnaden ligger også tidsforbruk (timebetaling).

For oppdrag utenfor Agder fylkene, kontakt AAA-Takst AS for pris.
I prinsippet er det samme pris med tillegg for reise og opphold, samt transport av utstyr.

Til Andre Tjenester

 

AAA-Takst AS forbeholder seg retten til å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Diverse tema
:

 

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2022
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.