Taksering - Termografi - Tetthetskontroll
Tilstandsvurdering - Byggteknisk rådgivning
Bygningskontroll - Uavhengig kontroll
Kvalitet - Risikovurdering - Vedlikehold
Radon - Energimerking

 

TELEFON
9777 3333

 

      Priser Andre Tjenester        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Se også generell informasjon om priser, betaling etc.
 

Byggteknisk rådgivning
- Faktureres med timepris Kr. 1250,- inkl.mva.
- Fastpris kan avtales.

Arealmåling etter NS3940:2012
- Faktureres med timepris Kr. 1250,- inkl.mva.
- Fastpris kan avtales.

Termografi på timebasis:
- Faktureres med timepris kr. 2000,- inkl.mva.
- Fastpris kan avtales.

Tilstandsvurdering byggteknisk:
- Faktureres med timepris Kr. 1250,- inkl.mva.
- Fastpris kan avtales.

Sakkyndig i forbindelse med rettstvister:
- Faktureres med timepris Kr. 1250,- inkl.mva.
- Fastpris kan avtales.

Kontroll av inneklima/Radon:
- Etter avtale

Prøvetaking og analyse av prøver (ikke Radon):
Prøvetaking gjelder i hovedsak ved forhold hvor analyse av materialprøver/støvprøver sendes inn til laboratorium f.eks. Mycoteam for analyse. Dette er aktuelt i forbindelse med råte, sopp, mugg, sot etc. for klassifisering slik at riktig tiltak kan iverksettes.
- Prøvetaking faktureres med timepris 1250,- inkl. mva.
- Kostnaden for analyse, frakt etc. tillegges 20% påslag.

I tillegg kommer kjøring/transport.
Kjøring/transport belastes med kr.15,- pr. Km inkl. mva.
Avstand måles fra kontoradresse på Hisøy (ca. 5 km utenfor Arendal sentrum).
Inkludert i KM-kostnaden ligger også tidsforbruk (timebetaling).

Til Andre Tjenester

 

AAA-Takst forbeholder seg retten å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Diverse tema
:

 

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2019
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.