Taksering - Skjønn
Termografi - Tetthetsmåling
Kvalitet - Risiko - Revisjon
Vedlikehold - Radon

TELEFON
9777 3333

 

      Startsiden        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

 

 

   

Velkommen til AAA-Takst AS

(Trippel-A Takst)

 

AAA-Takst AS er lokalisert i Arendal og har begge Agderfylkene som hovedarbeidsområde. Tjenestespekterert omfatter blant annet:
- Taksering av næringseiendom
- Taksering av utbygningsområde
- Taksering av tomt (boligtomt og næringstomt)
- Taksering i forbindelse med innløsning av festetomt
- Skadeskjønn og Brannskjønn
- Termografi
- Tetthetsmåling av bygninger (ofte feilbenevnt som trykktest)
- Ventilasjonsmåling
- Radon-måling/rådgivning
- Kvalitetsrevisjon
- Risikovurdering
- Vedlikeholdsvurdering

AAA-Takst AS har personell som er sertifisert for verditaksering av næringseiendom både nasjonalt og internasjonalt.
Såkalt REV (Recognised European Valuer), se Tegova-REV.
For tiden (juni 2024) er det 67 personer i Norge derav 3 personer i Agderfylkene som har slik sertifisering.
Ved finansiering gjennom banker og større finansieringsinstitusjoner er det nå normalt krav om at næringstakst utført av REV sertifisert takstmann.

Termografering/tetthetsmåling utføres på både eksisterende og nye bygninger for å avdekke lekkasje, fuktskader og feil med isoleringen.
Les mer om Termografi og Tetthetsmåling.

Torbjørn hos AAA-Takst AS innleies som kursholder i Level-1 termografi, Byggtermografi og Tetthetsmåling blant annet hos Instrumentcompaniet som er størst i Norge på måleinstrumenter for termografi og tetthetsmåling for byggindustrien.

Med balansert ventilasjon i nyere boliger er det ofte klager om for mye/lite luft og feil i luftbalansen. AAA-Takst har utstyr for måling av luftstrømmer fra tilluft/avsug.
Les mer om Ventilasjonsmåling.

Radon måling og rådgivning utføres av AAA-Takst.
Les mer om Radonmåling.

Kvalitetsledelse, Kvalitesrevisjon og Risikostyring.
AAA-Takst har personell som er kan bistå bedrifter og organisjoner innen kvalitetsarbeid og risikovurderinger inkludert assistanse ved internrevisjoner.
Les mer om QM-QA-RM.


     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2024
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av Cookies på dette nettstedet.