Taksering - Termografi - Tetthetskontroll
Tilstandsvurdering - Byggteknisk rådgivning
Bygningskontroll - Uavhengig kontroll
Kvalitet - Risikovurdering - Vedlikehold
Radon - Energimerking

 

TELEFON
9777 3333

 

      Priser Næringstakst        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Se også generell informasjon om priser, betaling etc.
 

Taksering av næringseiendommer kan deles i to grupper med egen autorisasjons hos takstforeningene:

  • Taksering mindre næringseiendommer
  • Taksering større næringseiendommer.

Taksering av større næringseiendommer baserer seg i større grad på kontantstrømanalyse i forhold til mindre næringseiendommer.

AAA-Takst er godkjent for både mindre og større næringseiendommer, dog ikke landbrukseiendommer.

Taksering av næringseiendom er noe forskjellig fra taksering av boligeiendom. Avkastningen som eiendommen gir er vesentlig for verdifastsettelsen. Taksering av næringseiendom er derfor i stor grad knyttet opp til leieinntekter, leiekontrakter, FDV-kostnader, kapasitet i markedet, alternativt bruk etc.

Taksering av næringseiendom skjer i samarbeid med kjøper/selger.
Tidsforbruket på en slik takst er derfor avhengig av mange faktorer og vanskelig å bestemme på forhånd.

Prisen for næringstakst er etter forbrukt tid til timeprissats:
 - Kr. 1.000,- eks.mva. pr. time.
 - Kr. 1.250,- inkl. mva. pr. time.
Tidsforbruk består av selve befaringen samt innhenting av opplysninger og skriving av takstrapport.

I tillegg kommer kjøring/transport.
Kjøring/transport belastes med kr.15,- pr. Km inkl. mva.
Avstand måles fra kontoradresse på Hisøy (ca. 5 km utenfor Arendal sentrum).
Inkludert i KM-kostnaden ligger også tidsforbruk (timebetaling).

På henvendelse om næringstakst kan det gis prisramme (min/max-pris) og i noen tilfeller kan fastpris bestemmes.

Gå til:
Taksering.

AAA-Takst forbeholder seg retten å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Næringseiendommer
:

 

OPAK Pristigningsrapport 2015

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2019
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.