Taksering - Termografi - Tetthetskontroll
Tilstandsvurdering - Byggteknisk rådgivning
Bygningskontroll - Uavhengig kontroll
Kvalitet - Risikovurdering - Vedlikehold
Radon - Energimerking

 

TELEFON
9777 3333

 

      Priser VT (verditakst)        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Gitte priser oppgitt her er hva som kommer på fakturaen, det er ingen "overraskelser" på lur i prisene. Det kommer ikke tillegg i prisen for utskriftskostnader, klikkavgift, oppslag i registre, fakturagebyr etc som mange opererer med.

Se også generell informasjon om priser, betaling etc.
 

Selveier enebolig/rekkehus
For boligeiendom av typen enebolig/rekkehus er det en rekke variasjoner som inngår i prismatrisen, uthus, garasjer, tilleggstomter, areal etc.
Følgende prismatrise er veiledende.

Pris inkl. mva Pris eksl. mva Enhet Beskrivelse
3.500,- 2.800,- kr Grunnpris.
250,- 200,- Kr. pr påbegynt 100m² Tillegg for BTA areal.
Alt areal i alle bygninger og alle plan.
500,- 400,- Kr/stk Tillegg for hver ekstra bygning (frittstående).
500,- 400,- Kr/stk Tillegg for tilleggstomt (ekstra bruksnummer).
500,- 400,- Kr/stk Tillegg for leilighet/hybel.
500,- 400,- Kr Tillegg for krypkjeller.
500,- 400,- Kr/stk Tillegg for båtplass.
400,- 320,- Kr/stk Tillegg for innhenting av utskrift fra tinglysingen av dokument, heftelse, servituett etc.
NB. Vanlig grunnboksutskrift inngår i grunnprisen.
500,- 400,- Kr Tillegg for befaring kveld 1600-2000 eller helg.
15,- 12,- Kr/Km Kjøring inkl. tidsforbruk og bompenger.
1.250,- 1.000,- Kr/time Timesats ved tillegg etc.

Priseksempel 1.
Enebolig med frittstående garasje totalt 250m² BTA.
Pris: kr. 4.750,- inkl. mva.
I tillegg kommer kjøring.

Priseksempel 2.
Enebolig med frittstående garasje og frittstående uthus (totalt 3 bygninger) på tilsammen 380m² BTA.
Sokkelleilighet. Tilleggstomt. Krypkjeller under del av huset.
Pris: kr. 7.000,- inkl. mva.
I tillegg kommer kjøring.

Leilighet, selveier/andel/aksje
For leiligheter er det i hovedsak areal som påvirker prisen.
Det er kun aktuell leilighet som vurderes ikke hele blokken/leilighetsbygget.
For taksering av andelsleiligheter er det behov for opplysninger fra borettslaget.
Tidligere ble dise levert gratis av boligbyggerlagene men nå er dette blitt "handelsvare".
I Arendal koster blant annet "Boligopplysninger" kr.833,-  Vedtekter kr.618,- osv.
AAA-Takst AS innhenter de nødvendige dokumenter i samråd med kunde. Disse kostnaden viderefaktureres kunden med påslag 10%.
NB! Ved innheting av opplysninger fra Boligbyggerlag må en ha personnummer.
AAA-Takst AS vil defor be om personummer til andelshaver i disse tilfellene.
Følgende prismatrise er veiledende.

Pris inkl. mva Pris eksl. mva Enhet Beskrivelse
3.500,- 2.800,- kr Grunnpris.
250,- 200,- Kr. pr påbegynt 100m² Tillegg for BTA areal.
Alt areal i alle bygninger og alle plan.
400,- 320,- Kr Tillegg for garasjeplass/P-plass i felles garasjeanlegg.
400,- 320,- Kr Tillegg for befaring kveld 1600-2000 eller helg.
Kost.+10% Kost.+10% Kr Tillegg for innhenting av opplysninger fra Boligbyggerlag.
500,- 400,- Kr/stk Tillegg for innhenting av utskrift fra tinglysingen av dokument, heftelse, servituett etc.
NB. Vanlig grunnboksutskrift inngår i grunnprisen.
15,- 12,- Kr/Km Kjøring inkl. tidsforbruk.
1.250,- 1.000,- Kr/time Timesats ved tillegg etc.

Priseksempel 1.
Leilighet (selveier/andel) i blokk med liten bod i kjeller,
totalt 70m² BTA.
Pris: kr. 3.750,- inkl. mva.
I tillegg kommer kjøring og eventuell kostnad med innhenting av opplysinger fra borettslaget.

Priseksempel 2.
Leilighet (selveier/andel) i blokk med carport og bod i felles parkeringsanlegg, totalt 130m² BTA.
Pris: kr. 4.400,- inkl. mva.
I tillegg kommer kjøring og eventuell kostnad med innhenting av opplysinger fra borettslaget.

Oppfølgingstakt på enebolig/rekkehus/leilighet
- Det gis inntil 50% rabatt på oppfølgingstakst innen 6 mnd (visse
  forutsetninger må være oppfylt), ta kontakt for nærmere informasjon.

Hytte
- Etter avtale.
- Normalt samme prisstruktur som for enebolig.

Tomt
- Etter avtale.
- Normalt for vanlig eneboligtomt kr. 4.000,- inkl.mva.

Festetomt
- Etter avtale.
- Vurdering av råtomtverdi, innløsningssum og maksimal festeavgift.
- Normalt for vanlig tomt for bolig/fritidsbolig kr. 4.200,- inkl.mva.

Næringseiendom
- Se egen side for priser taksering av næringseiendom.

Befaring på kveld (etter 1600) og helg
- Tillegg kr. 500,- inkl.mva.
 

Prisene forutsetter at eier stiller eiendommens dokumenter tilgjengelig for takstingeniøren (hustegninger, målebrev, leiekontrakter, etc).

Kjøring/transport belastes med kr.15,- pr. Km.
Avstand måles fra kontoradresse på Hisøy (ca. 5 km utenfor Arendal sentrum).
Inkludert i KM-kostnaden ligger også tidsforbruk (timebetaling).

For oppdrag utenfor Agder fylkene, kontakt AAA-takst for pris.
I prinsippet er det samme pris med tillegg for reise og opphold, samt transport av utstyr.

Husk at utgift til taksering er fradragsberettiget på skatten såfremt taksten benyttes til refinansiering, se artikkel i VG.

Gå til:
Taksering.

AAA-Takst AS forbeholder seg retten å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter:
Verdi på bolig:

 

Nordmenn overvurderer verdiøkning ved oppussing
(NA 2010)

 

Oppussing, hver tredje krone er bortkastet
(Boligmani august 2015)

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2019
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.