Taksering - Skjønn
Termografi - Tetthetsmåling
Kvalitet - Risiko - Revisjon
Vedlikehold - Radon

TELEFON
9777 3333

 

      Tjenester        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Taksering
- Verditakst av næringsbygg
- Verdivurdering av utbygningsområder
- Skadeskjønn
- Brannskjønn
- Verdivurdering av tomt
- Verdivurdering i forbindelse med innløsning av festetomt

Termografering av bygning
- Finne kuldebroer
- Finne feil med isoleringen

Tetthetskontroll av bygning
- Finne lekkasjepunkt(er)
- Kontrollere tettheten mot myndighetskrav eller kontraktsfestet krav

Ventilasjon
- Måling av luftstrøm i ventilasjonsanlegg

Radon
- Måling av radon, sporfilm og/eller elektronisk måling
- Rådgivning i radonspørsmål

QM-QM-RM
- Kvalitetskontroll
- Kvalitetsrevisjon
- Risikovurdering
- Risikoanalyse

Andre tjenester
- Arealmåling
- Byggteknisk rådgivning
- Termografi av annet enn bygninger
- Sakkyndig ved rettstvister
- Kontroll av inneklima
- Vurdering av vedlikeholdsbehov
- Utarbeidelse av vedlikeholdsplan

AAA-Takst AS forbeholder seg retten til å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Teknisk:

 

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2023
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av Cookies på dette nettstedet.