Taksering - Termografi - Tetthetskontroll
Tilstandsvurdering - Byggteknisk rådgivning
Bygningskontroll - Uavhengig kontroll
Kvalitet - Risikovurdering - Vedlikehold
Radon - Energimerking

TELEFON
9777 3333

 

      Tjenester        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Taksering
- Verditakst
- Boligsalgsrapport og Tilstandsrapport
- Skade og Reklamasjon
- Taksering av næringseiendom

Termografering av bygning
- Finne kuldebroer
- Finne feil med isoleringen

Tetthetskontroll av bygning
- Finne lekkasjepunkt(er)
- Kontrollere tettheten mot myndighetskrav

Uavhengig Kontroll
- Uavhengig kontroll

Energimerking.
- Energimerking av boligeiendommer og fritidseiendommer
- Energimerking av næringseiendommer (i samarbeid med annet firma)

Ventilasjon
- Måling av luftstrøm i ventilasjonsanlegg

Radon
- Måling av radon Sporfilm eller elektronisk
- Rådgivning i radonsporsmål

Andre bygg-tjenester
- Arealmåling
- Byggteknisk rådgivning
- Termografi av annet enn bygninger
- Tilstandsvurdering/Skadevurdering byggteknisk
- Sakkyndig ved rettstvister
- Kontroll av inneklima
- Kontroll av våtrom
- Oppfølging av byggeprosjekt for finansieringsinstitusjon
- Byggelånsoppfølging
- Byggeledelse av vegprosjekter

Kvalitetskontroll (ta kontakt)
- Kvalitetsrevisjon

Risikovurdering (ta kontakt)
- Risikoanlayse

Vedlikehold (ta kontakt)
- Vurdering av vedlikeholdsbehov
- Utarbredelese av vedlikeholdsplan

AAA-Takst ASforbeholder seg retten å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Teknisk:

 

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2019
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.