Taksering - Skjønn
Termografi - Tetthetsmåling
Kvalitet - Risiko - Revisjon
Vedlikehold - Radon

TELEFON
9777 3333

 

      Priser Tetthetsmåling og Termografi        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Se også generell informasjon om priser, betaling etc.
 

Tetthetskontroll.
Ta kontakt for pris. Prisen avhenger av bygningens størrelse og hvor mye som må tettes.
For vanlig bolighus er prisen normalt i området 8.000,- - 10.000,- inkl. mva.
Ofte er det behov for lekkasjesøk med røykgass og lufthastighetsmåler. Kostnaden for dette er timebasert 1.500,- kr/t inkl. mva. og utstyr.

Termografi sammen med tetthetskontroll.
Best resultat oppnåes med tetthetsprøving i kombinasjon med termografi.
Ta kontakt for pris. Prisen avhenger bl.a. av volum av bygningen. For vanlig bolighus er prisen i området kr. 12.000,- - 15.000,- inkl. mva.
I tillegg til ovennevnte kommer vanligvis lekkasjesøk.

Termografi.
Rene termografioppdrag (f.eks) påvisning varmekabler, lekkasje på kjølerom/fryserom etc faktureres etter medgått tid eller til fastpris.
Ring for pris.

Kjøring/transport belastes med kr.15,- pr. Km.
Avstand måles fra kontoradresse (ca. 2 km utenfor Arendal sentrum).
Inkludert i KM-kostnaden ligger også tidsforbruk (timebetaling).

For oppdrag utenfor Agder fylkene, kontakt AAA-takst for pris.
I prinsippet er det samme pris med tillegg for reise og opphold, samt transport av utstyr.

Gå til:
Termografi
Tetthetskontroll
Tjenester

AAA-Takst AS forbeholder seg retten til å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Termografi og Tetthetsmåling
:

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2022
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.