Taksering - Termografi - Tetthetskontroll
Tilstandsvurdering - Byggteknisk rådgivning
Bygningskontroll - Uavhengig kontroll
Kvalitet - Risikovurdering - Vedlikehold
Radon - EMF - Energimerking

 

TELEFON
9777 3333

 

      Tetthet        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Tetthetskontroll - omtales også som tetthetsprøving, trykktest, trykkontroll, trykkmåling og tetthetsmåling. Kontrollen utføres med å påføre bygningen undertrykk og/eller overtrykk for så å måle lekkasjen ved forskjellige trykk.
Lekkasjetallet er snitt av lekkasjetall for 50Pa trykkdifferanse mellom ute og inne.
Det er utarbeidet internasjonale standarder for måling av tetthet, dette er:
- NS-EN-13829:2001 + NA:2010. Denne er er nå utgått 2015.
- NS-EN-ISO-9972:2015. Denne gjelder nå.
AAA-Takst AS utfører tetthetsmåling i henhold til NS-EN-ISO-9972:2015.

Tette hus er ikke kalde - trekk gir følelse av kulde, er en ofte hørt påstand med mye visdom i seg.

Ved å redusere trekk (ha kontroll på utluftingen) forbedres komforten og oppvarmingskostnaden reduseres. Men hvor kommer trekken fra? Hvor bør man utbedre?

Tetthetskontroll gir svaret. Man setter boligen for trykk/undertrykk og "ser" med termografikamera og/eller lufthastighetsmåler (trekkmåler). Samtidig måler man total lekkasje.

Byggeforskriftene har hatt krav til tetthet i bolighus siden 1981. Ved siste revisjon ble kravene vesentlig skjerpet (TEK-2010 §14-3) og kravet er nå satt til mindre enn 1,5 for bl.a. leiligheter og 2,5 for eneboliger.

Har entreprenøren levert det du hadde krav på - er boligen din tett etter kravene eller betaler du for unødige oppvarming som skyldes dårlig håndverk fra entreprenøren?
Tetthetskontroll gir deg svaret, utført sammen med termografi får man best oversikt.

Tettheten har svært stor betydning for isolasjonseven på en bygning.
Les mer om sammenhengen mellom isolasjonstykkelse og tetthet.
Istedenfor etterisolering kan forbedring av tettheten gi samme effekt!

Priser Termografi og Tetthetskontroll.

AAA-Takst forbeholder seg retten å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

Retrotec-1
RetroTec BlowerDoor montert i ytterdør.

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Tetthet:

 

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2018
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.