Taksering - Skjønn
Termografi - Tetthetsmåling
Kvalitet - Risiko - Revisjon
Vedlikehold - Radon

TELEFON
9777 3333

 

      Andre Tjenester        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Tilstandsvurdering byggteknisk
- Ved skader eller feil på bygningskonstruksjon
- Som grunnlag for forsikringssak
- For dokumentering av utført reparasjon/arbeid på bygning
 

Arealmåling
- Arealmåling etter NS3940:2012
 

Byggteknisk rådgivning
- Rådgivning med tilbygg/påbygg
- Rådgivning vedrørende energisparing (tetthet-isolering) på bygninger
 

Termografi på timebasis
- Påvise varmekabler
- Påvise nedstøpte rør
- Temperatur på prosess, maskineri etc
- Skader på dyr (hester, hunder etc) i samarbeid med veterinær
- Termografering av kjølerom, isbiler etc
- Termografering på skip/offshore
 

Sakkyndig i forbindelse med rettstvister
- Som sakkyndig for en av partene

 

Priser Andre Tjenester

 

AAA-Takst forbeholder seg retten til å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Diverse
:

 

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2023
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.