Taksering - Termografi - Tetthetskontroll
Tilstandsvurdering - Byggteknisk rådgivning
Bygningskontroll - Uavhengig kontroll
Kvalitet - Risikovurdering - Vedlikehold
Radon - EMF - Energimerking

 

TELEFON
9777 3333

 

      Andre Tjenester        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Tilstandsvurdering byggteknisk
- Ved skader eller feil på bygningskonstruksjon
- Som grunnlag for forsikringssak
- For dokumentering av utført reparasjon/arbeid på bygning
- Kontroll av våtrom.
 

Arealmåling
- Arealmåling etter NS3940:2012
 

Byggteknisk rådgivning
- Rådgivning med tilbygg/påbygg
- Rådgivning vedrørende energisparing (tetthet-isolering) på bygninger
 

Termografi på timebasis
- Påvise varmekabler
- Påviser nedstøpte rør
- Temperatur på prosess, maskineri etc
- Skader på dyr (hester, hunder etc) i samarbeid med veterinær
- Termografering av kjølerom, isbiler etc
- Termografering på skip/offshore
 

Sakkyndig i forbindelse med rettstvister
- Som sakkyndig for en av partene

Kontroll av inneklima
- Logging av RF/Temp
- Vurdering av sopp/mugg/sot. Prøvetaking som sendes til
  laboratorie for analyse og klassifisering.

Våtromsnormen.
AAA-Takst AS er "Godkjent våtromsbedrift" innen for området Takst. Fagrådet for våtrom.
- Kontroll av eksisterende våtrom.
- Kontroll under bygging av våtrom.

Radon
AAA-Takst AS er godkjent som rådgivende på radon hos Radoneksperten.
- Rådgivning ved radonsikring av bygning
- Radonmåling med kontinuerlig måling

EMF-Stråling.
Elektriske felt og magnetiske felt gir stråling som kan være helseskadelig. Dette omfatter stråling fra mobiltelefon, radiomaster, WLAN, DECT, RADAR etc.
- Måling av EMF
- Rådgivning i forbindelse med skjerming mot EMF

 

Priser Andre Tjenester

 

AAA-Takst forbeholder seg retten å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Diverse
:

 

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2018
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.