Taksering - Skjønn
Termografi - Tetthetsmåling
Kvalitet - Risiko - Revisjon
Vedlikehold - Radon

TELEFON
9777 3333

 

      Radon        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Radon er en radioaktiv gass som ved innånding gir økt sannsynlighet for sykdom blant annet lungekreft. Statens strålevern har satt grenseverdier som er fulgt opp i forskrifter f.eks. bygningsforskriften (TEK17).
Terskelverdien i forskriftene for konsentrasjon av Radon i inneluft er 100/200 Bq/m³ luft.

AAA-Takst AS har personell med kompetanse for radonmåling og rådgivning. Vi selger ikke utstyr for radontiltak og er dermed "uhildet" uten egeninteresse for valg av tiltak/produkter.

AAA-Takst AS har samarbeid med anerkjent laboratorie for analyser av sporfilmer, vannprøver og steinprøver.
Steinprøver og vannprøver kan analyseres året rundt.
Radonmåling i luft (innemiljø i bygninger) foretas i vinterhalvåret (15.oktober til 15.april).
Måling skjer over minst 2 mnd i vinterhalvåret.

AAA-Takst AS har elektronisk måleutstyr for måling av radonkonsentrasjon som gir variasjonen over døgnet i motsetning til sporfilm som er en gjennomsnittsmåling.
Radonmåling med elektronisk instrument er særlig aktuelt i bygninger med ventilasjonsanlegg og/eller variabel/tidsavgrenset bruk av bygningen, f.eks. barnehager, skoler etc.

Priser Radon.

AAA-Takst AS forbeholder seg retten til å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Radon:

 

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2024
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.