Taksering - Termografi - Tetthetskontroll
Tilstandsvurdering - Byggteknisk rådgivning
Bygningskontroll - Uavhengig kontroll
Kvalitet - Risikovurdering - Vedlikehold
Radon - EMF - Energimerking

 

TELEFON
9777 3333

 

      Ventilasjon måling        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Det er ofte klager på balansert ventilasjon i nyere boliger, dette omfatter spørsmål om mengder tilluft til spesifikke rom og total mengde ventilasjon.
Det er også viktig at det er balanse mellom tilluft og avsug, med ubalanse vil det medføre luftgjennomgang gjennom vegger etc.

Ved mer tilluft enn avsug blir det overtrykk i boligen, dette luftoverskuddet må ut gjennom uttettheter i klimasjermen. Dette gir varmetap og fare for kondensering i klimaskjermen som igjen kan gi fuktskader og sopp/mugg vekst.

Ved mer avsug enn tilluft blir det undertrykk i boligen og luftunderskuddet må kompenseres for med luftgjennomgang gjennom uttettheter i klimasjermen. Dette gir varmetap.

AAA-Takst AS har utstyr for måling av luftstrøm fra tilluft/avsug ventiler i boligen. Målingen gjøres ved normal drift uten fysiske inngrep.

I rom eller bygninger uten balansert ventilasjon kan det bli for lite luftutskifting slik at det blir usunt klima (for høy CO2 og/eller høy luftfuktighet) i rommet. I slike tilfeller kan et minivent anlegg være løsningen. Minivent er et "lite" ventilasjonsanlegg som enkelt kan monteres for forbedring av inneluften. Les mer om dette...

Hvis interessert ta kontakt.

Priser Ventilasjonsmåling.

Gå til:
Tjenester.

Gå til:
Minivent. Ventilasjonsløsning for ettermontering.

 

AAA-Takst forbeholder seg retten å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.
 

SWEMA125
Måling med trakt.

SWEMA3000
Måleinstrument for lufthastighet/trykk.

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Ventilasjon:

 

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2016
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.