Taksering - Skjønn
Termografi - Tetthetsmåling
Kvalitet - Risiko - Revisjon
Vedlikehold - Radon

TELEFON
9777 3333

 

      Sammenheng mellom isolasjon og tetthet        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Sammenhengen mellom veggtykkelse (isolasjon) og tetthetstall.

Figuren nedenfor viser forholdet mellom tetthet og isolasjonstykkelse (cm isolasjon av glava/rockwool) i vegg. 
Tallene er fra standard enebolig 1½ etasje, bygd etter TEK 2007.
Altså 20cm veggisolasjon og tetthet 2,5.

Vi ser her at hvis tettheten blir redusert til 3,5 må isolasjonstykkelsen økes til 32cm for å opprettholde "isoleringsevnen".
På den andre siden ville en kunne oppnådd samme "isoleringsevnen" med 15cm isolasjon hvis tettheten var 1,5.

 

isolasjon-tetthet

 

Tettheten er altså meget viktig i forhold til isolasjonsevnen. Med andre ord kan man oppnå forbedring i isoleringsevne med å forbedre tettheten istedenfor å øke isoleringstykkelsen.

På en bolig fra 60/70-tallet er ofte tetthetstallet i størrelsesorden 4,0 - 10,0. Det vil å slike boliger være mer å hente (energimessig og økonomisk) å forbedre tettheten istedenfor tilleggsisolering.

 Forbedret tettheten vil også påvirke andre forhold. Det kan nevnes:
Forbedret lyddemping.
Redusert risiko for fukt/mugg skader i vegg.

Til Tetthetskontroll

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter, Energi:

 

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2021
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.