Taksering - Skjønn
Termografi - Tetthetsmåling
Kvalitet - Risiko - Revisjon
Vedlikehold - Radon

TELEFON
9777 3333

 

      Areal        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Tidligere ble det benyttet bl.a begrepet BOA (boareal) som var godt innarbeidet blant forbrukerne.
Men fra 1.januar 2008 trådte ny norsk standard NS3940-2007 i kraft. Denne standarden innfører nye begreper, blant annet bortfaller begrepet BOA som erstattes av begrepet BRA (bruksareal). Reglene for måleverdig areal ble også noe endret, arealberegning før og etter 1.januar 2008 kan derfor være ulike.

Den nye standarden var imidlertid ikke eget for bruk av takstmenn og eiendomsmeglere på eksisterende bygningsmasse. Sælig skapte den utvidede tolkningen av hva som er måleverdig areal vansker og brudd med tidligere oppfatninger. Blant annet det at arealer som ikke fantes men kunne etableres senere også skulle måles.
Standarden er derfor mest egnet for kommunal regulering etc.

Forbrukerrådet sammen med eiendomsmeglerne og takstbransjen satte i gang arbeid med å lage en veileder for Standarden.
Veilederen til NS3940-2007 var klar høsten 2007.
Her innføreres nye begreper, BRA er igjen delt opp i P-rom (primærom) og S-rom (sekundærrom).

Denne veilederen viste seg også å være lite eget for takstbransjen slik at takstbransjen i fellesskap har utarbeidet en rettledning til NS3940-2007, "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2009".
Begge takstorganisasjonene i Norge benytter denne rettlederen som grunnlag for arealberegningen. Fordi de fleste arealmålinger av bygninger som omsettes foretas av takstmenn/takstingeniører er det "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling" som er blitt vanlig i bransjen. Både standarden og rettledningen er i ettertid revidert.

I 2012 ble det foretatt revisjon av standarden som benevnes NS3940-2012.
Takstbransjens retningslinjer ble siste revidert i 2014 (gjeldene fra 9.februar 2015), "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014".

For alle arelangivelser utført av AAA-Takst AS er det gjeldene utgave av  "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling" som legges til grunn hvis ikke annet er spesifisert.

 

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Areal:

 

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2021
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.