Taksering - Termografi - Tetthetskontroll
Tilstandsvurdering - Byggteknisk rådgivning
Bygningskontroll - Uavhengig kontroll
Kvalitet - Risikovurdering - Vedlikehold
Radon - EMF - Energimerking

 

TELEFON
9777 3333

 

      Uavhengig kontroll        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

 

 

   

Fra 1.januar 2013 trer krav om uavhengig kontroll etter bygningsforskriften i kraft.

Det er byggherre (tiltakshaver) som skal engasjere og betale for denne kontrollen. Det er derfor viktig at Byggherre kontakter Uavhengig kontrollør på et tidlig stadium, før byggesøknaden sendes til kommunen.

For byggherre er det også viktig å få med i kontrakten med utførende/prosjekterende at ekstra kostnader som kommer av at arbeid/utførelse/prosjektering blir underkjent av kontrollerende skal dekkes av utførende/prosjekterende, også ekstra kostnader som påløper for kontrollerende.

AAA-Takst AS har sentral godkjenning som kontrollerende for våtrom og lufttetthet i boliger. Pr. 1.januar 2013 er det kun disse kontrollområde som gjelder for vanlige boliger.

Ta kontakt for mer informasjon.

Priser Uavhengig Kontroll

Om Uavhengig Kontroll fra DIBK Direktoratet for byggkvalitet.

AAA-Takst forbeholder seg retten å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.

   

 

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Uavhengig kontroll:

 

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2016
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.