Taksering - Termografi - Tetthetskontroll
Tilstandsvurdering - Byggteknisk rådgivning
Bygningskontroll - Uavhengig kontroll
Kvalitet - Risikovurdering - Vedlikehold
Radon - EMF - Energimerking

 

TELEFON
9777 3333

 

      Dokumenter - VT        
 

 

HOVEDMENY

-Startsiden

-Om AAA-Takst AS

-Kontakt

-Tjenester

-Priser

 

-Informasjon

-Lenker

 

 

 

 

 

   

Ved verditaksering av eiendom er opplysninger/dokumentasjon fra oppdragsgiver/eier viktig. Følgende dokumentasjon skal oppdragsgiver ha klar når takstingeniøren kommer på befaring (helst oversendes som PDF på email før befaringen):

I de tilfeller at det ikke finnes dokumenter kan AAA-Takst være behjelpelig å fremskaffe dette, f.eks. festekontrakt.

Eneboliger:

Må fremlegges:
- Festekontrakt og faktura siste festeavgift (hvis festetomt)
- Kommunale avgifter
- Eiendomsskatt
- Ligningsverdi
- Forsikringspapirer

Bør fremlegges:
- Tegninger
- Målebrev
- Strømregning
- Tidligere takster etc
- Salgsprospekt (hvis omsatt for mindre enn 5 år siden)
 

Leiligheter:

Må fremlegges:
- Adkomstdokument (hvis andels/aksjeleilighet)
- Vedtekter, sameievedtekter og ordensregler
- Regnskap for siste år
- Referat fra siste generalforsamling
- Årsoppgave
- Faktura for husleie-fellesutgifter
- Kommunale avgifter
- Eiendomsskatt
- Ligningsverdi
- Forsikringspapirer

Bør fremlegges:
- Tegninger
- Strømregning
- Tidligere takster etc
- Salgsprospekt (hvis omsatt for mindre enn 5 år siden)
 

Hytter, Tomter og Næringseiendommer
Dokumentasjon avtales i hvert tilfelle.

 

Annen dokumentasjon som f.eks. dispensasjon fra reguleringsplan, byggegrense etc er viktig hvis aktuelt. Hvis større utbedringer/oppgraderinger er foretatt er det aktuelt å fremlegge fakturaer/dokumentasjon på dette (f.eks. ny drenering).

Til Taksering

AAA-Takst forbeholder seg retten å kunne avvise oppdrag uten begrunnelse.
 

 

     

Nyheter/artikler fra aviser og tidskrifter.
Diverse:

 

Samsvarserklæring
(Viivilla 2009)

 

 

 

 
 

 

Copyright©2008-2016
AAA-Takst AS
All Rights Reserved

   

TLF. 9777 3333

   

AAA-Takst AS tar ikke ansvar for eventuelle feil på disse WEB-sidene.

Bruk av "Cookies" på dette nettstedet.